Fogalom meghatározások:

Robbanóképes gázközeg: Gáz- vagy gőzállapotú éghető anyag levegővel alkotott keveréke normál légköri viszonyok között, amelyben a gyújtást követően az égés végigterjed a teljes keveréken.

Robbanásveszélyes térség: Olyan térség, amelyben robbanóképes gázközeg van jelen vagy fordul elő várhatóan olyan mértékben, hogy az a gyártmányok kialakításával, telepítésével és használatával kapcsolatosan különleges óvintézkedéseket igényel.

Nem robbanásveszélyes térség: Olyan térség, amelyben robbanóképes gázközeg várhatóan nem fordul elő olyan mértékben, hogy az a gyártmányok kialakításával, Telepítésével és használatával kapcsolatosan különleges óvintézkedéseket igényelne.

Zónák: A robbanásveszélyes térségek a robbanóképes gázközeg előfordulási gyakorisága és időtartama alapján zónákba vannak sorolva a következők szerint:

0-ás zóna: Olyan térség, amelyben robbanóképes gázközeg van folyamatosan vagy hosszú ideig jelen.

1-es zóna: Olyan térség, amelyben normál üzemben várhatóan robbanóképes gázközeg fordul elő.

2-es zóna: Olyan térség amelyben, normál üzemben robbanóképes gázközeg várhatóan nem fordul elő, és ha mégis előfordul, akkor várhatóan csak ritkán és csak rövid ideig marad fenn.

Egy helyiség robbanásveszélyességi besorolását döntően a technológiából felszabaduló robbanóképes gázok, gőzök volumene és a helyiség szellőztetésének intenzitása befolyásolja.

Az üzem felelős műszaki vezetőjének, a robbanásbiztonság-technikai szakismerettel  (és jogosultsággal) is  rendelkező, villamos, gépész szakemberek, valamint az üzemben előforduló, feldolgozandó robbanásveszélyes anyagokat, a feldolgozás technológiáját ismerő  technológus tervező  bevonásával.

A villamos gyártmányok csoportosítása

A robbanásbiztos villamos gyártmányok csoportosítása a robbanásveszély, ill. a berendezések szempontjából:

I. alkalmazási csoport: villamos gyártmányok sújtólégveszélyes bányák számára

II. alkalmazási csoport: villamos gyártmányok robbanásveszélyes térségek számára, a sújtólégveszélyes bányák kivételével.

A II. alkalmazási csoport villamos gyártmányai a robbanásveszélyes környezet jellegének megfelelően további alcsoportokba sorolhatók.

A Robbanásbiztos Gyártmányok Megjelölése

A megjelölés a villamos gyártmány fő részén, látható helyen legyen feltüntetve.

A megjelölésnek a következőket kell tartalmaznia:

  1. a gyártó nevét, vagy bejegyzett védjegyét
  2. a gyártó típusazonosító jelét
  3. a kaligrafikus Ex betűjelet, amely azt jelenti, hogy a villamos gyártmány kielégíti az európai szabványok védelmi módjai közül egynek vagy többnek az előírásait
  4. az alkalmazott védelmi módok betűjelét: Ezek az alábbiak lehetnek:

„o”: olaj alatti védelem

„p”: túlnyomásos védelem

„q”: kvarchomok töltés

„d”: nyomásálló tokozás

„e”: fokozott biztonság

„nA”: szikramentes villamos kivitel normál üzemelés esetén.

„ia”: gyújtószikramentes védelem, ‘ia’ kategória

„ib”: gyújtószikramentes védelem, ‘ib’ kategória

„m”: légmentes lezárás kiöntőanyaggal

e. a villamos gyártmány alkalmazási csoportjának jelét:

„I” sújtólégbiztos, azaz a sújtólégveszélyes bányákban alkalmazható villamos gyártmányok

„II” vagy „IIA” vagy „IIB” vagy „IIC” robbanásbiztos, azaz a sújtólégveszélyes bányák kivételével az összes többi robbanásveszélyes környezetben alkalmazható villamos gyártmányok.

Az Ex d, és Ex e alapvédelmi módú lámpák   (Vigyázat! Az Ex e védelmi módú  lámák adattábláján feltüntetésre kerülnek a különböző, robbanásbiztos  alkatrészek védelmi módjai  is, (Ex d, Ex e Ex q stb.),  De ezt nem szabad összetéveszteni az alapvédelemmel!

Az Ex nA  alapvédelmi módú lámpák   (Vigyázat! Az Ex nA védelmi módú  lámák adattábláján is feltüntetésre kerülnek a különböző, robbanásbiztos  alkatrészek védelmi módjai  is, (Ex d, Ex e Ex q stb.),  De ezt nem szabad összetéveszteni az alapvédelemmel!

Az Ex d, (nyomásálló) tokozású  lámpába bejuthat ugyan a gáz, akár fel is robbanhat az Ex d tokozaton belül, a lámpát körülvevő térben akkor sem nem okoz robbanásveszélyt. Az Ex d tokozaton belül normál villamos alkatrészek alkalmazhatók. Hátránya: a magasabb ár.

Az Ex e védelmi módú lámpába „üzemszerűen” bejuthat a gáz, a robbanásveszélyt itt úgy lehet és úgy kell kivédeni, hogy a szikrázás, illetve túlmelegedés- veszély elkerülése érdekében a lámpa belsejében alkalmazott valamennyi villamos alkatrészt (elektronikus előtétet, foglalatot, sorkapcsot, tömszelencét,) kiegészítő robbanásbiztonsági védelemmel kell ellátni. Előnye: az alacsonyabb ár.

A Robbanásbiztos berendezésekre vonatkozó szabványok 2004-től bekövetkezett Európai Uniós jogharmonizációja után a Vevőink 99 %-a áttért az Ex e védelmi módú, lámpatestek alkalmazására, mert  azok sokkal olcsóbban előállíthatók, kisebb súlyúak, esztétikusabb a kialakításuk. és mindkét védelmi módú lámpa alkalmazható Zóna 1 besorolású térségben.

Nekünk elsődleges célunk a tényleges vevői igények kielégítése. Ezért, lépést tartva a műszaki fejlődéssel és igazodva a piaci igények változásához, áttértünk az Ex e, fokozott biztonságú, fénycsöves és újabban a LED-csöves  lámpa-családok gyártására és forgalmazására.

E-mailen, faxon, telefonon, vagy személyesen a Cégnél, vagy bármely szakkereskedésen-viszonteladón keresztül. Szállítás futárszolgálattal az ország egész területére.